NATURPARKEN mellem Farum og Slangerup

I slutningen af trediverne hørte jeg min far tale om NATURPARKEN.
Et nyt projekt for et område mellem Farum og Slangerup og som statsminister Stauning skulle være en af initiativtagere til.
Han var jo ellers statsministeren, den permanente faderfigur, men det lod altså til, at han sammen med sin gamle lærekammerat, cigarsorterer Vognsen, også havde tid til at give folket andre slags gaver.
De to plus landets øvrige natur-bevarere, hvoriblandt Johs. V. Jensen, fik gennem hårdt arbejde - virkeliggjort drømmen om en naturpark nær København, med fredninger støttet af alle myndigheder, for godt halvhundrede år siden.
Den ligger der endnu, men det er dog ret sjældent, jeg møder folk i Bagsværd eller København, som kender noget til den., skønt cyklens afløser bilen har gjort det ret let at overvinde den snes kilometer, en københavner har til den.
Det er et ret stort område, ikke til at blive kendt med i første omgang- man kan vel tværtimod sige, at det bliver man aldrig.
Her skriver jeg om den l mindre del af den, som handler om egnen syd for Buresø - det er den, som måske er nemmest at nå til fra København.
På strækningen mellem Bastrup Sø og Bure Sø er der så mange oplevelser for synet og sindet, at det ikke er for meget at tale om et skatkammer. Fyldt af naturværdier, af geologiske ejendommeligheder, af historiske tilstedeværelser – for eksempel Bastruptårnet - og landskaber, men ikke troede eksisterede længere i dette tætbebyggede land, hærget af spredte parcelhuse og landbrugsindustriens forfladigelser.
Man vandrer, fjernt fra skilte og stakitter, blandt høje bakker og gennem dyb ustriglet sov, med sære vækster og med pludselige brede udsigter til kuperede landskaber og fjerne tykke skovbryn uden et hus i sigte.
De mange tønder land har op til vore dage fået lov at ligge i fred uden megen udnyttelse, fordi bakkerne og moserne har gjort det lidet rentabelt at dyrke, Det er jo gennemgående på den måde, ved at man gennem tiderne har ladet de besværlige og ubrugelige arealer ligge, at vi har kunnet arve vore naturperler og områder med de nu højeste grundpriser )
Det er i dette landskab, med de dramatiske bakker og dale, man tydeligst kan se, hvad isen har betydet for landskabets dannelse
Vi går i den store tunneldal, som strækker sig fra søerne og som har Mølleåen i dens bund så langt østpå som til Øresund. Det er her, ved de såkaldte Småsøer, at åen udspringer, Her er vandskel; hvad der kommer op af vand vest herfor, løber den anden vej, mod Buresø.
Vandrer man i naturparken, som aldeles ikke ligner nogen park, men langt mere det, som man kan tro er landets oprindelige natur, skifter omgivelserne ustandseligt, og der er mange af dem.
Slagslunde Skov, Krogelund Skov, Ganløse Eged, for ikke at tale om selve Buresø og Bastrup Sø, er allesammen dele af den ganske store Naturpark. Man må gå mange skridt under adskillige besøg for at kende de væsentligste kroge i det sælsomme natur-reservat, og man får belæg for, hvor meget eller lidt man ved om istid og skove, dyreliv og forsåvidt også historie, både den ældste og den nærmeste.
Var her end ikke noget fedt agerland, så har der dog boet foretagsomme folk, - her er mange rester fra fortiden at opdage. Der har jo ikke været så mange lejligheder til at fjerne fortidsminder, hverken fra oldtidshistorien eller fra Slangerupbanens tid.
Man kan ikke køre bil på de interessanteste steder i skovene, men man kan komme nær på; - der er flere parkeringspladser som udgangspunkter for fodture; og der kan endda bades fra nogle af søbredderne på passende årstider.
Skov- og Naturstyrelsen, som udgiver foldere om interessante steder i landet, har også taget sig af dele af naturparken, for eksempel den, som ligger nærmest København, ”Skovene ved Buresø”. Den er til at skaffe gennem bibliotekerne.- Der findes også en bog med omfattende oplysninger i, ”Naturparken mellem Farum og Slangerup”, (Gads Forlag) nok også nemmest at få på biblioteket.

Foreningen ”Naturparkens Venner ” har også udgivet materiale om naturparken, her henviser jeg til Stenløse Bibliotek.

Ib Spang Olsen.

Gengivet med tilladelse af forfatteren.

Til Toppen.

Artikel i Berlingske om området

Link til "Foreningen Naturparkens Venner"

Link til Allerøds kommune omtale af Bastrup sø

Link til Frederiksborg Amt om Bastrup sø

Link til Wikipedia om Bastrup sø

Den selvejende institution "Sundbyhytten", Ganløsevej 8, 3540 Lynge