Milepæle i Sundbyhyttens historie

1925
KFUM-Spejderne Sundby Gruppe på Amager, stiftes den 1. november.
1938
Lejeaftale om grund ved Bastrup sø indgås den 10. april. Årlig leje kr. 200,-. Areal 12.729 kvm.
1939
Skøde underskrives den 2. april, købesum kr. 2.000,-
1940
Arealer til anlæggelse af Bastrupstien eksproprieres. Der går 66 år før stien rent faktisk etableres
1942
”Udsigtsvejen” etableres nord om Bastrup Sø. Erstatning for afgivelse af areal til vej kr. 500,- . Og i tilgift fås et erstatningsareal, grunden vest for Udsigtsvejen, hvorpå hytten i dag ligger. Alt i alt en forøgelse til 13.631 kvm.
1953
Sundbyhytten indvies.
1953
København Vandforsyning nedgraver 1000 mm trykledning tværs over søgrunden. Erstatning kr. 1.000.
1957
Elektricitet indlægges – mange protesterer.
1969
Brændekomfuret erstattes af el-komfur. Flere protester.
1970
Vand fra egen brønd indlægges i hytten. Gårdpumpen fjernes.
1978
Første omfattende renovering: Pejs fjernes og erstattes af brændeovn m.m.
1981
”Den Selvejende Instituttion Sundbyhytten” oprettes den 27. december, og overtager grunden efter Sundby Gruppe.
1984
Broen kræves fjernet. Vi kan dokumentere ”hævd” så broen får lov at blive stående.
1986
Sundby Gruppe nedlægges officielt den 29. april.
1986
Vandværksvand indlægges, brønden sløjfes.
1988
Toiletter med træk og slip etableres.
1998
Shelter på søgrunden opføres.
1999
Anden omfattende renovering: Nye lofter, nyt køkken, nyt tag, ny brændeovn.
2002
Shelter bliver godkendt af myndighederne.
2006
Bastrupstien indvies. Vi afgiver yderligere 842 kvm hertil, hvorefter det samlede areal er på 12.789 kvm.

Den selvejende institution "Sundbyhytten", Ganløsevej 8, 3540 Lynge